مراحل طراحی و اجرای نمای کامپوزیت و نصب آن


1- طراحی اولیه پروژه(سه بعدی-3D) با درخواست کارفرما و نظر مهندس مهمار با نوع ظاهر ساختمان موجود و با توجه به قابلیتهای ورق کامپوزيت و شیشه.

2- نوع ظاهر ساختمان با استفاده از دوربین های پیشرفته ثبت میشود و اطلاعات و اندازه های آن به صورت فایل سه بعدی رسم می شود به  آتلیه طراحی داده می شود.حال  وضعیت واقعی ساختمان براساس مختصات تهیه و کلیه المانهای موجود کدگذاری می گردد.این اقدام سیار مفید برای طراحی نما است.

3- آتلیه طراحی با اطلاعاتی که بدست آورده بهترین راه  را جهت پوشیدن قناصی و ناگونیایی سازه و همچنین مدولاسیون مناسب جهت طراحی نما را تهیه و به کارفرما به صورت نقشه های شاپ دراوينگ ارائه می دهد.

4- در نهایت تیم طراحی کننده با توجه به نقشه هایی که کارفرما آن را پسندیده است اقدام به تهیه نقشه های اجرايی جهت شروع کار اجرای نمای  کامپوزيت می کنند . این نقشه ها شامل نقشه های اجرای زير سازی ورق کامپوزيت،فریم لس،کرتین وال،ساندويچ پنل دکوراتيو،لوور آلومينيومی،شيدر ،نمای چوب ترمو و … و همچنین نقشه های توليد و نصب ورق کامپوزيت ،فریم لس و …می باشد.

5- آغاز عمليات اجرايی  نمای کامپوزیت معمولا با پیاده سازی و اجرای کمر بند های نگه دارنده زیر سازی نما آغاز شده و سپس توسط نصب پروفیل های آهنی و آلومینومی ادامه می یابد.

6- جال نوبت نصب ورق های کامپوزیت به صورت نیمه جعبه روی نما است.اقدامات  برش کاری ورقه ها از شیت خام، شیار زنی، خم کاری و مونتاژ انجام می پذیرد که برای این کار دستگاه های پیشرفته با تکنولوژی بالا وجود دارد.

7- بعد از برش و مونتاژ ورق های کامپوزيت , ورق کامپوزيت در جای خود با توجه به نوع سیستم و با رعایت نکات فنی مربوط به نوع کامپوزیت نصب می گردد.